Index

Dr. Edward Bach (1886-1936)


Hoewel succesvol in zijn beroep, was Dr. Bach niet tevreden met de manier waarop van artsen werd verwacht hun beroep uit te oefenen. Het alleen concentreren op de ziekte en niet op de mens daarachter was volgens hem niet voldoende. Dus gaf hij in 1930 zijn goedlopende praktijk in Harley Street op en verliet Londen, vastbesloten de rest van zijn leven te wijden aan een nieuw medicijn systeem waarvan hij zeker wist dat die in de natuur te vinden zou zijn. Hij ontdekte dat door het behandelen van de persoonlijkheden en gevoelens van zijn patiŰnten, hun natuurlijke helingsysteem niet meer geblokkeerd werd en zo haar werk kon doen tegen de uitputting, pijn of negatieve gevoelens. Door een emotionele balans te houden, stel je het lichaam in staat om op de meest gezonde manier te functioneren en een natuurlijke weerstand op te bouwen.
De Bach Bloesem Remedies (BFR)

BFR is geen alternatief voor - maar een aanvulling op - de traditionele medische zorg. BFR behandelen geen directe fysieke klachten. Alle 38 remedies richten zich op een specifieke karakteristiek of op een emotionele staat. Hoewel het systeem in eerste instantie ontwikkeld is voor mensen, is gebleken dat ook dieren er veel baat bij hebben. De Remedies zijn niet giftig en niet gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. De remedies bevatten een kleine hoeveelheid alcohol. Zij worden al meer dan 70 jaar zonder problemen of bijwerkingen gebruikt. Rescue Remedy is wat bekender dan de andere remedies, en is door Dr. Bach gemaakt om alle gebruikelijke reacties n.a.v. een crisis of noodgeval te beslaan. Het is bedoeld als een emotionele 1e-hulpmiddel en niet als een snelle vervanging van alle andere 38 remedies.


Dosering van de remedies

Voor dieren wordt meestal gekozen om een behandelfles aan te maken en daar 4x per dag 4 druppels op wat voedsel te geven zodat men zeker is dat het dier de remedies binnenkrijgt, voor de beste resultaten.
Geef nooit de dosering direct met de glazen pipet en laat de behandelfles en pipet niet onbeheerd achter bij uw huisdier met oog op risico van het per ongeluk door het dier breken van het glas en zich daarmee eventueel te verwonden.
Een behandelfles is een donker glazen pipetfles van 30ml, verkrijgbaar bij iedere apotheek. Reinig deze fles met gekookt water, laten afkoelen en vullen met mineraalwater. Voeg van de geselecteerde remedies 2 druppels toe (van Rescue Remedy 4 druppels). De houdbaarheidsdatum van deze behandelfles is 3 weken, vanwege de toevoeging van het mineraalwater en dient koel bewaard te worden.Hoe werken de Bach Bloesem Remedies?

Het hele concept van "hoe meer hoe beter" gaat niet op bij de werking van BFR. Om goed te werken is het belangrijk om te zorgen dat de minimale dosering wordt bereikt. De minimale dosering staat gelijk aan de hoeveelheid die je binnen krijgt wanneer je vier keer per dag vier druppels uit een behandelfles zou nemen. Dus "meer" be´nvloed de werking niet, noch in positieve noch in negatieve wijze, maar is gewoonweg een onnodige verspilling. Ik wil benadrukken dat het vaststellen van een standaard BFR behandelfles voor alle dieren in dezelfde situatie niet correct is, aangezien ieder dier zijn eigen reacties met verschillende emoties heeft t.o.v. dezelfde situatie. Rescue Remedy is de enige uitzondering als voorgemengde behandelfles. In het geval van emotionele onbalans of chronische situaties, helpen de remedies om de balans te herstellen, het principe wordt vaak omschreven als het pellen van een ui, werkende vanaf de buitenste emotielagen langzaam, op een milde wijze, naar het centrum. De remedies werken niet verdovend en zijn niet verslavend en wanneer de balans is hersteld kan de toediening van de remedies gestopt worden.Rescue Remedy

Rescue Remedy is door Dr. Bach samengesteld om alle gebruikelijke reacties op een crisis of noodgeval op te vangen. Het is bedoeld als een 1e hulpmiddel en niet als een snelle vervanging van alle 38 individuele remedies. Dus wanneer de directe crisis voorbij is, is het de correcte manier om te kijken naar de individuele reacties en daarop je keuze van remedies te bepalen.
In het geval van een crisis of noodgeval is de directe dosering van Rescue Remedie 4 druppels*. Wanneer het toegevoegd wordt aan een behandelfles, geldt ook 4 druppels* De dosering van RR is anders dan die van de andere 38 remedies (is 2 druppels per geselecteerde remedie). De reden hiervoor is dat Rescue Remedy een samengestelde remedie is en minder druppels van iedere moedertinctuur bevat dan de grondstoffles van de andere remedies.wanneer zou een dier baat kunnen hebben van de remedies?

Uiteraard is de lijst slechts een selectie maar hopelijk geeft het U een idee wanneer Uw huisdier baat kan hebben van behandeling.
 • Na de verhuizing is het gedrag van uw huisdier gaan veranderen en ondanks dat u er nu al een tijdje woont wordt het gedrag niet minder
 • Uw kat is angstig en heeft zich op zolder teruggetrokken
 • Uw paard is schrikachtig geworden na een ervaring op straat
 • Uw dier is van gedrag gaan veranderen na het verlies van een mede-huisdier of bewoner
 • Uw hond is angstig op straat
 • dieren met verlatingsangst
 • Door ziekte is uw dier van gedrag gaan veranderen en zelfs nu hij beter is is het gedrag gebleven
 • Uw kat is gaan plassen na invasie van de buurtkater, ondanks dat u maatregelen heeft genomen om toekomstige invasie te voorkomen blijft uw kat in huis plassen
 • Uw paard is na verhuizing van stal schrikachtig en onrustig geworden
 • Uw dier is na verlies van haar pasgeboren jongen erg van slag, of heel teruggetrokken of juist heel aandachtvragend
 • U heeft een dier uit het asiel gehaald, maar hij/zij heeft moeite om te wennen, blijft b.v. angstig
 • Uw kinderen hebben een konijn gekregen maar het konijn is erg schuw of is gaan bijten
 • U heeft een nieuw huisdier in huis gehaald en het reeds aanwezige huisdier heeft hier veel stress van
 • U heeft een jonge pup in huis gehaald die blijft piepen om zijn/haar moeder
 • U heeft een dier in huis genomen die slachtoffer is geweest van mishandeling en veel moeite heeft weer vertrouwen in de mens te krijgen
 • Uw huisdier speelt niet en is zeer passief zonder dat er een medische reden voor is
 • Dieren die zich door stress intensief likken of zichzelf bijten
 • Dieren die een slechte start in het leven hebben gehad en hierdoor problemen hebbenhet maken van de moedertinctuur

Er worden 2 methoden gebruikt, de zonmethode (voor de meeste van de meer delicate bloemen) en de kookmethode (voor de meer houtachtige planten en de bloesems die bloeien wanneer de zon zwak is), en op deze wijze een abstract van de bloesem te verkrijgen. In beide gevallen word pure 40% brandy toegevoegd als conserveringsmiddel, gemengd op 50/50 met de moedertinctuur. Vervolgens wordt de moeder tinctuur nog verder verdund met brandy om de grondstofflesjes te maken die in de winkel verkocht worden.
BFR - houdbaarheidsdatum

Grondstofflesjes van remedies moeten volgens de wet een houdbaarheidsdatum vermelden. Deze standaard is overgenomen, en is eigenlijk de houdbaarheidsdatum van de brandy. De remedies zelf zullen hun eigenschappen oneindig behouden (hoewel de brandy wat vreemd kan gaan smaken). Het Bach Centrum heeft zelfs nog wat van Dr. Bach's originele moedertincturen, die nog even werkzaam zijn als destijds. De houdbaarheidsdatum van een behandelfles is 3 weken, vanwege de toevoeging van het mineraalwater en dient koel bewaard te worden.Hoe snel werken de remedies

Rescue remedy werkt gewoonlijk redelijk snel, omdat het meer bestemd is voor noodsituaties dan voor diepliggende problemen. De andere remedies kunnen ook snel werken, maar wanneer het gaat om iets dat chronisch/langdurig is, kan het wel enkele weken of zelfs maanden duren om een duidelijk verschil te zien.Alcohol in BFR

De hoeveelheid alcohol in de remedies, wanneer ze vermengd zijn in een behandelfles en vier maal daags vier druppels worden gebruikt, is erg klein. Het drugs genaamd Antabuse heeft een gewelddadige reactie met het gebruik van zelfs een kleine hoeveelheid alcohol. Omdat het alcohol gehalte zo laag is, hebben dieren zelden problemen om de remedies te accepteren. In het uitzonderlijke geval, kunnen de druppels eerst in een beetje gekookt water gedaan worden zodat de minieme alcohol verdampt en de geur verdwijnt, en zodra goed afgekoeld, op het eten gegeven worden. Dit be´nvloed niet de werking van de remedies.BRF Animal Practitioners (BFRAP)

Een BRF Animal Practitioner heeft zijn/haar volledige training behaald bij het NAC, die deze training voor het Bach Centrum verzorgt. De BFRAP opleiding van het NAC (UK) is een gedegen opleiding waarin aandacht wordt besteed aan dierenkennis, een uitgebreide kennis van de remedies en toepassingen en ethiek voor het behandelen van dieren.

BRF is een aanvulling op het bestaande medische systeem en geen alternatief voor normaal benodigde dierenarts zorg en consultatie! Een BFRAP zal daarom geen individuele dieren behandelen zonder de verwijzing van een dierenarts. Het doel van het Bach Centrum en NAC, en dus ook van de BFRAP, is om een dierenverzorger te helpen de juiste remedies te vinden en op een open manier te informeren over wat deze remedie is en wat het doet.
Onder welke voorwaarden dient een BFRAP zijn/haar werkzaamheden uit te voeren?
 • Alleen met verwijzing/toestemming van de dierenarts
 • Geen medische klachten te behandelen, het BFR systeem is een aanvullend en geen alternatieve geneeswijze (!) en richt zich op emotionele balans.
 • Overleg te zoeken met dierenarts indien hier tijdens de behandeling aanleiding voor is.
 • Alleen remedies voor te schrijven aan dieren die hij/zij daadwerkelijk heeft gezien.
 • De BFRAP dient alleen met een goede verzekering zijn/haar werkzaamheden uit te voeren.
 • Geen remedies voor te schrijven of advies te geven over een individuele situatie van een dier via het internet of email zonder dit dier te hebben gezien.
 • De eigenaar goede uitleg te geven over de werking van de remedies en voor welk element van het gedrag de geselecteerde remedies worden ingezet.


Waar vind ik een geregistreerd Bach Bloesem Remedies Therapeut voor dieren?

De geregistreerde Bach Flower Remedies Animal Practitioners, die bij het Bach Centrum aan hebben gegeven aktief doorverwijzingen te willen ontvangen, vind u op: Bach Centre website animal practitioner list
Het Bach Centrum en de Bach Foundation

Mount Vernon, het huis waarin Dr. Edward Bach de laatste twee jaren van zijn leven werkzaam was, biedt ook vandaag nog onderdak voor de werkzaamheden van het Bach Centrum. Het team van medewerkers draagt er zorg voor dat de intenties en de richtlijnen van Dr. Bach trouw worden nageleefd en dat de moedertincturen worden aangemaakt op de juiste wijze. Daarnaast gaat hun aandacht en inzet naar het verstrekken van informatie, het verzorgen van cursussen en publicaties over het werk van Dr. Bach en het verstrekken van individueel advies.


De Dr. Edward Bach Foundation is verantwoordelijk voor de registratie en erkenning van de Practitioners die wereldwijd worden opgeleid.


Het NAC

Zoals genoemd verzorgt het Natural Animal Centre de BFRAP cursus voor het Bach Centrum. Dit is slechts een klein onderdeel van hun activiteiten.
Naast positieve training en gedragsmodificatie adviezen, verzorgen zij dierengedragopleidingen om hun studenten te voorzien van een gedegen kennis. Op deze manier hen in staat te stellen om te werken volgens de missie van het NAC: om het welzijn van dieren wereldwijd positief te beinvloeden.

Het NAC Afrika is een andere manier om dit te ondersteunen, door de mogelijkheid te bieden dieren in het wild te bestuderen.

Een andere activiteit van het NAC is het concentreren op de leefomstandigheden van zieke dieren, hoe deze te verbeteren binnen de beperkingen van de ziekte, om stress en depressie te verminderen en daardoor hun leven en gezondheid positief te beinvloeden.