Met ingang van 1 Januari 2010 zal ik mij alleen informatief bezig gaan houden op het vlak van Bach Bloesem Remedies.

Ik heb met veel plezier en voldoening de afgelopen 2.5 jaar andermans dieren behandeld, naast een fulltime baan, studie en huishouden.
Dit heeft echter wel geleid dat ik steeds vaker weg moest zijn van mijn passie en drijfveer, mijn eigen huisdieren, en dat wil ik niet.

Tot nader bericht geldt daarom stopzetting van het wekelijks spreekuur en behandelingen

Onder de bach informatie staat een link waar u de andere geregistreerde BFRAP-ers kunt vinden.

Omdat veel mensen graag willen weten hoe een behandelingstraject in zijn werk gaat, heb ik ter informatie onderstaand mijn tekst laten staan m.b.t. behandeling. Dit zal in grote lijnen overeenkomen met de werkwijze van de andere BFRAP-ers

Behandeling informatie


Hoe gaat de behandeling in principe in zijn werk?
 • Mijn werkzaamheden worden alleen met toestemming van de behandelend dierenarts uitgevoerd. Ik zal daarom met hem/haar contact opnemen voor de betreffende verwijzing.
 • De afspraak voor het 1e consult wordt gemaakt onder voorbehoud dat de benodigde dierenartsverwijzing vooraf is ontvangen.
 • In het eerste consult wordt een uitgebreide analyse van uw huisdier gemaakt en een behandelplan opgezet. U krijgt duidelijke uitleg welke remedies voor welk doel worden ingezet.
 • U ontvangt hiervan een verslag, tevens zal een verslag naar de dierenarts en indien van toepassing gedragstherapeut worden gestuurd. Het is in het belang van uw dier dat er goede communicatie bestaat tussen alle betrokken partijen.
 • De behandeling bestaat uit een behandelfles waarvan 4x daags 4 druppels gegeven moeten worden op wat voedsel. De tijdstippen zijn flexibel, zolang het maar verspreid is over de dag waarvan 1x 's ochtends.
 • De houdbaarheid van de fles is gesteld op 3 weken ivm het mineraalwater. Tussen de consulten wordt u verzocht voortgangsrapportage te geven en er kan altijd contact worden opgenomen in het geval van vragen email/telefoon). In principe vind er dan elke 3 weken een vervolgconsult plaats, waarin de voortgang van het dier wordt bekeken en evt aanpassingen in de behandelfles worden gemaakt.
 • Tijdens de behandeling wordt regelmatig verslag gedaan naar de dierenarts (bij medische problemen/vragen wordt dat onmiddelijk gedaan).
Prognose:
Uiteraard is het niet realistisch om een prognose te geven zonder uw dier(en) te hebben gezien en een goede analyse van de problematiek; maar als richtlijn geldt dat binnen een periode van 2-3 maanden goed te zien is hoe de behandeling en voortgang verloopt. Tijdens de behandeling wordt u ge´nformeerd over welke remedie voor welk aspect wordt ingezet, zodat u in staat bent uw dier(en) ook in de toekomst zelf te kunnen ondersteunen. De prognose is afhankelijk van oorzaak en duur van de problematiek, de samenstelling/grootte van de groep en problematiek binnen de groep. Tevens kunnen veranderingen in leefomgeving tijdens de behandeling de voortgang beinvloeden.

  Let op:
 • Indien uw huisdier reeds onder behandeling staat van andere medicatie (traditioneel of alternatief) of therapie ondergaat dient u dit voor het behandelingstraject te melden, zodat er zorg gedragen kan worden voor een goede samenwerking/ rapportage met alle betrokken partijen (Dierenarts, therapeut, etc)
 • Indien er sprake is van, of een historie is geweest van agressief gedrag bij betreffend dier (naar andere dieren of naar mensen) dient u dit duidelijk aan te geven voor de afspraak voor het eerste adviesconsult, zodat bepaald kan worden wat de beste opzet/locatie is voor de consultatie.
 • Gedrag dient tijdens de consulten te worden omschreven niet te worden gedemonstreerd.
 • Tijdens de behandelperiode is het de bedoeling dat u de gegeven adviezen opvolgt en remedies inzet zoals aangegeven.
 • Verder kan ik mijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren wanneer u tijdens de behandelperiode op eigen initiatief of op advies van derden, andere methoden, medicatie of afwijkend management gaat inzetten. Dit dient altijd in overleg en in overeenstemming te gebeuren.
 • Ook is het niet werkzaam wanneer er tijdens deze periode aanvullende stressfactoren worden aangebracht in de leefomgeving (denk aan komst nieuw dier, komst van een dekkater in huis, het krijgen van een nestje e.d.). De opzet is om in deze periode de problematiek te analyseren en op te lossen en geen aanvullende stress of problematiek te creeren.