F.T. van Bruggen - van Steenbergen - 14 Nov 2010


Veelvuldig ontvang ik de vraag of Rescue Remedy iets kan betekenen voor dieren, die net in hun nieuwe huis zijn gearriveerd en moeite hebben met wennen (b.v. stress, angst, onrust, schrikachtigheid, onzekerheid etc. vertonen).

Het is en blijft belangrijk om ons te realiseren dat ieder dier zijn eigen individuele achtergrond, emotionele respons en gedragsvorming heeft. Het holistische principe van de Bach Bloesem remedies is de reden waarom het onmogelijk is een kant en klare fles of een "precies pas" oplossing te geven voor alle dieren in een bepaalde situatie. Voor de beste ondersteuning is het raadzaam om het totale beeld in kaart te brengen van een dier en daar een individuele behandeling voor te geven.
De remedies die in dit stukje genoemd worden zijn daarom een algemene richtlijn voor dieren die een goed emotioneel draagvlak hebben, maar alleen door de verhuizing en/of de verandering van leefomgeving, van slag zijn geraakt.

Het wordt echter een ander verhaal wanneer het dier:
  • medisch niet in orde is
  • een slechte socialisatie of habituatie heeft gehad
  • van een angstige of stressgevoelige afkomst is
  • een bredere angstbasis heeft
  • een traumatische achtergrond heeft
  • dit niet de eerste verhuizing is
  • etc.
Je hebt hier te maken met chronische situaties, verzwakt emotioneel draagvlak en in sommige gevallen dus aangeleerd gedrag. In deze gevallen is het belangrijk om het totale beeld in kaart te brengen en daarvanuit gericht een individuele behandeling of therapie in te gaan zetten om het dier te helpen zijn/haar balans en draagvlak te kunnen herstellen.
De kans dat dit van toepassing is, is helaas groot omdat de praktijk nog steeds is dat we jonge dieren te vroeg van hun ouders weghalen, voordat zij hun basis voldoende hebben kunnen uitbouwen, dieren vaak al op jonge leeftijd slechte ervaring op hebben gedaan met menselijk contact of verkeerde training, en door onbegrip van de natuurlijke behoeften van het diersoort, etc.


Terugkomend op dieren die een goed draagvlak hebben maar door de verhuizing van slag zijn geraakt. Deze dieren kunnen baat hebben bij het inzetten van een behandelfles met Rescue Remedy en de remedie Walnut. Dit kan hen helpen het acute stressniveau omlaag te brengen en hen te helpen de veranderingen beter te verwerken. [zie Ref 1 voor informatie over de remedies en doseringen]

Verder is het belangrijk het gewenningsproces op het tempo van het dier af te stemmen (ruimte tot keuze). Wij mensen zijn echt geneigd alles te snel te (willen) doen. Het probleem is dat wanneer een dier nog hoog op stress of angst zit, het vermogen om te leren daardoor sterk gehinderd worden en je dus, door de druk op te blijven voeren, juist het risico loopt het averechtse effect te bereiken.

Dus wanneer er reeds begonnen was met introduceren van meerdere elementen, maar het dier vertoont nog veel stress, angst, onrust etc. is het beste om eerst weer een stap terug te doen in het gewenningsproces, terug naar basis, de behandelfles in te zetten en het dier eerst een paar dagen de gelegenheid te geven de acute stress af te bouwen. Wanneer het dier zich in die basis veilig voelt en stabiel functioneert/interactie zoekt, dan pas het gewenningsproces geleidelijk en in, voor het dier, kleine voorspelbare stappen uit te breiden.

Dat de meeste vragen die ik ontvang m.b.t. dit onderwerp gaan over katten is absoluut niet vreemd en ik raad u aan het volgende onderdeel aandachtig door te lezen en daar rekening mee te houden in het gewenningsproces bewustwording de kat
Natuurlijk is het net zo belangrijk voor andere diersoorten om hun natuurlijke gedrag/behoeften mee te nemen in het gewenningsproces. Voor konijnen en honden verwijs ik u naar de volgende onderdelen op deze site:
bewustwording de hond bewustwording het konijn

Een prognose is afhankelijk van veel elementen, ik kan niet inschatten in hoeverre de bovenstaande adviezen daadwerkelijk worden opgevolgd en zonder een zorgvuldige analyse van het dier niet inschatten of uw dier alleen last heeft van de verhuizing en verder een stabiel draagvlak heeft. Maar onder bovenstaande condities vind ik het, bij een verder stabiel dier, een redelijke verwachting dat hij/zij zich heeft hersteld of duidelijk zichtbare vooruitgang maakt binnen de periode van de eerste behandelfles. Is dit niet het geval dan raad ik u aan om hier professionele hulp bij te zoeken gericht op uw individuele dier zoals eerder aangegeven. De link van BFRAP-ers die aangegeven hebben verwijzingen te willen ontvangen kunt u ook bij de informatie bladzijden onder Ref. 1 vinden.


Ref. 1
Bach Bloesem Remedies informatieBach Bloesem Remedies - Vraag en Antwoord